Aktualności‎ > ‎

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

opublikowane: 8 mar 2018, 21:34 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 8 mar 2018, 21:40 ]

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

  1. Egzamin ósmoklasisty, który po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019, będzie sprawdzał wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

  2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez trzy kolejne dni.

  3. Uczeń w klasie ósmej przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów: z języka polskiego (120 minut), z matematyki (100 minut), z języka obcego nowożytnego (90 minut)4

  4. Egzamin jest obowiązkowy dla: uczniów VIII klasy szkoły podstawowej, uczniów szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej - w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej, słuchaczy szkół podstawowych dla dorosłych.

  5. Egzamin nie ma progu zdawalności.

  6. Od roku 2022 ósmoklasista będzie zobowiązany do przystąpienia do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych: języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

źródło: oke


https://www.oke.poznan.pl