Aktualności‎ > ‎

Informacje w sprawie obiadów szkolnych

opublikowane: 18 mar 2021, 12:58 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 18 mar 2021, 13:02 ]
  1. Wpłaty za obiady przyjmowane są wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły, 

              opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry. 

  1. Wprowadzony jest jednakowy termin wpłat za obiady, który obowiązuje cały rok szkolny, tj.  do 26-go każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc zaprowiantowania, w miesiącu lutym do 22-go).

  2. Wpłaty dokonane po terminie spowodują, że uczeń rozpocznie korzystanie z obiadów po w późniejszym czasie.

  3. W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia, klasę, oraz wskazanie dni, w których uczeń nie będzie jadł obiadu. Prosimy o wpłacanie kwoty podanej w informacji bez dokonywania zaokrągleń.

  4. Opłata za niewykorzystany obiad nie podlega zwrotowi.

  5. W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu absencji chorobowej lub z innego powodu, należy odebrać posiłek we własnych pojemnikach przystosowanych do żywności w godzinach wydawania obiadów.