Aktualności‎ > ‎

OBIADY – MARZEC 2021

opublikowane: 23 lut 2021, 06:05 przez Jarosław Lipiński   [ zaktualizowane 24 lut 2021, 04:01 ]

Informacja o obiadach za miesiąc marzec 2021 

dla uczniów uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 1 

w budynku A przy ulicy Narutowicza 10 

Wydawanie obiadów w dniach: 

od 01.03.2021 do 31.03.2021

Odpłatność za obiady:

Uczniowie: 23 dni x 6 zł = 138,00

Nauczyciele: 23 dni x 10 zł = 230,00

UWAGA

Wpłaty za obiady przyjmowane są 

wyłącznie przelewem na konto bankowe szkoły: 

Bank PEKAO S.A. I Oddział w Świnoujściu

 42 1240 3914 1111 0000 3087 6491

 które należy regulować od dnia 23.02.2021 do dnia 25.02.2021.

Wpłaty dokonane po dniu 25.02.2021 spowodują, że uczeń nie będzie zaprowiantowany w dniu 01.03.2021. 

Jednocześnie należy być świadomym, że uczeń rozpocznie korzystanie z obiadów po dwóch dniach od dokonania wpłaty w terminie późniejszym. 

W tytule przelewu należy wskazać imię i nazwisko ucznia, klasę budynek do którego uczęszcza: Budynek A: Narutowicza 10 oraz wskazanie dni, w których uczeń nie będzie jadł obiadu

W razie braku możliwości wpłaty w podanym terminie, prosimy o kontakt telefoniczny z sekretariatem w budynku A: 91 321 40 19.

W przypadku nieobecności ucznia w szkole z powodu choroby obiad można odebrać w stołówce szkolnej.

INFORMACJA O WPŁATACH ZA OBIADY! Dokonując wpłaty na konto za obiady ucznia za miesiąc marzec 2021 prosimy wpłacać pełną kwotę czyli: uczeń 138,00 zł, nie dokonując samemu pomniejszenia o nadpłatę wynikającą z lutego 2021 z uwagi na wprowadzenie zdalnego nauczania w okresie 19.02.2021-25.02.2021.  Nadpłaty, które wpłacane były na konto bankowe są przekazane na Państwa konto w dniu 24.02.2021.  Nadpłaty, które wpłacane były gotówką są do odbioru w kasie szkoły przy ulicy Narutowicza 10 również gotówką w dniach 24-25.02.2021, po tym terminie w sekretariacie szkoły.