Aktualności‎ > ‎

Propozycja projektu z Budżetu Obywatelskiego

opublikowane: 25 wrz 2021, 10:30 przez Jarosław Lipiński

Propozycja projektu z Budżetu Obywatelskiego - projekt inwestycyjny tzw. twardy

 

Przystań Zabawy - sala aktywności dla uczniów klas 1 - 3 Szkoły Podstawowej nr 1 

w Świnoujściu 

Uzasadnienie projektu:

Projekt zakłada adaptację pomieszczenia szkolnego na salę zabaw dla dzieci uczących się w klasach 1 - 3. Nowopowstały nowoczesny plac zabaw będzie alternatywą dla uczniów spędzających dużą część swojego dnia w szkole. Aktualnie w budynku szkolnym nie ma miejsca, gdzie dzieci mogłyby w atrakcyjny sposób zagospodarować swój czas. Przestrzeń zachęcać będzie do aktywnego wypoczynku na terenie szkoły w sytuacji, gdzie niemożliwym będzie korzystanie ze szkolnego placu zabaw. Aranżacja zakłada wydzielenie stref, które sprzyjać będą zaspokajaniu różnych potrzeb młodych ludzi - m. in. strefa aktywności ruchowej rozwijająca koordynację ruchową, strefa wyciszenia, strefa interaktywna stymulująca percepcję wzrokowo - słuchową. Przestrzeń sali zabaw z odpowiednio dopasowanymi pomocami edukacyjnymi sprzyjać będzie również realizacji zadań mających na celu kształtowanie u najmłodszych uczniów kluczowych kompetencji proinnowacyjnych takich jak współpraca, praca w grupach, poszanowanie własnych uczuć. Zostanie również wydzielony kącik wyciszająco - relaksujący dla uczniów nadwrażliwych na bodźce zewnętrzne. Bardzo ważnych aspektem nowopowstałej sali zabaw będzie położenie dużego nacisku na integrację dzieci, co wydaje się kluczowe dla zawiązania i odbudowania relacji koleżeńskich po długotrwałym czasie izolacji. Równie istotne jest także zachęcenie dzieci do aktywności ruchowej, co ma duży wpływ na aspekt zdrowotny.

W sali zabaw przebywać będzie mogło jednorazowo 25 osób pod ścisłym nadzorem opiekuna. Będzie ona dostępna w godzinach pracy szkoły. Korzystać z niej będą mogli nauczyciele w ramach swoich zajęć oraz nauczyciele świetlicy w ramach działalności świetlicy.

Sala aktywności dla dzieci niewątpliwie uatrakcyjni czas spędzony w szkole, pozytywnie wpłynie na relacje interpersonalne i zachęci młodych ludzi do aktywnego spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników. Będzie to miejsce sprzyjające zabawie, relaksowi, rozwojowi kompetencji kluczowych, propagujące aktywność ruchową a jednocześnie nowoczesna przestrzeń, w której dzieci będą mogły w bezpiecznej i w przyjaznej atmosferze spędzać czas z rówieśnikami.

Opis projektu:

Projekt “Przystań zabawy” ma na celu utworzenie nowoczesnej sali zabaw i wypoczynku dla uczniów klas 1 - 3. Zaplanowana przestrzeń rozrywki powstałaby w istniejącym pomieszczeniu, które poprzez odpowiednią rearanżację zyska nowy wymiar i zastosowanie dopasowane do potrzeb psychorozwojowych dzieci.

W pomieszczeniu przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia zaplanowano drobne place ogólnobudowlane, które mają na celu odświeżenie tego miejsca i dostosowanie go do nowoczesnych standardów i estetyki - szpachlowanie i malowanie ścian oraz sufitów, umieszczenie na jednej ze ścian fototapety, wkucie instalacji elektrycznej, wymiana oświetlenia na ledowe, wymiana nawierzchni podłogowej na bezpieczną z odpowiednią specyfikacją produktu, wykonanie zabudowy grzejników.  Przestrzeń zostanie odpowiednio doposażona w sprzęt służący rekreacji, aktywności i wyciszeniu dzieci klas młodszych. Zaplanowano zorganizowanie kilku stref: 

1. strefa aktywności z mini obiektem do aktywności fizycznej (ok. 20m kw), ścianka wspinaczkowa; 

2. strefa relaksu z domkami wyciszenia, pufami i siedziskami umieszczonymi za parawanami wyciszającymi, huśtawki - kokony; 

3.strefa zabawy z klockami -  cegłami, basenem kulkowym, klockami piankowymi, stołem do cymbergaja, stołem do gry w koszykówkę;

4. strefa interaktywna ze zręcznościowymi grami interaktywnymi pomagającymi wyćwiczyć refleks i koordynację, stymulująca percepcję wzrokową i słuchową; 

5. strefa integracyjna, w której znajdować się będą gry wielkoformatowe i akcesoria do zabaw zespołowych (m.in. chusta animacyjna).

 

Propozycja projektu z Budżetu Obywatelskiego - projekt nieinwestycyjny tzw. miękkiA journey to the great unknown – Podróż w wielką nieznaną – anglojęzyczny projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 1 w Świnoujściu


Uzasadnienie projektu:

Planowane przedsięwzięcie kulturalno - edukacyjne zakłada wprowadzenie w klasach 4 - 8 Szkoły Podstawowej nr w 1 w Świnoujściu anglojęzycznego projektu czytelniczego pt. “A journey to the great unknown – Podróż w wielką nieznaną”. Byłoby to wyjątkowe miejsce propagujące piękno języka angielskiego pod postacią przygody uczniów ze słowem pisanym oraz z wykorzystaniem do tego zapisu dźwiękowego w formie audiobooków. Pomysł tego projektu to również innowacyjny sposób, zgodny z oczekiwaniami współczesnego ucznia na propagowanie czytelnictwa oraz poznanie kultury i tradycji krajów anglojęzycznych.

Czytelnia językowa byłaby miejscem, w którym uczniowie w przyjaznych warunkach, ciszy i skupieniu mogliby zagłębić się w literaturę anglojęzyczną. Spotkania w czytelni językowej w znacznym stopniu wpłyną na rozwój kompetencji językowych u dzieci, będą także alternatywą na spędzenie wolnego czasu w szkole w sprzyjających warunkach. 

Niniejszy program skupia się na rozwoju indywidualnych zainteresowań literackich i poszerzeniu umiejętności z zakresu posługiwania się językiem angielskim. Zgodnie z ideą szkoły publicznej wszyscy uczniowie klas 4 - 8 będą mieli zagwarantowany równy dostęp do korzystania z oferty czytelni językowej. Nadrzędnym celem jest poszerzanie kompetencji w doskonaleniu sprawnościach językowych (rozumieniu tekstu czytanego, rozumieniu tekstu słuchanego, wzbogaceniu słownictwa oraz doskonaleniu wymowy). Kontakt z oryginalnym tekstem literackim uzupełniony o zanurzenie się w słowo mówione poprzez korzystanie z anglojęzycznych audiobooków ma ogromne znaczenie na rozwój umiejętności praktycznego posługiwania się językiem obcym. 

Korzystanie z zasobów czytelni językowej ma na celu umożliwienie uczniom zdobycia umiejętności płynnego posługiwania się językiem, motywuje do poszerzania zainteresowań, dostarczy okazji do zbierania doświadczenia, rozwijania pozytywnych postaw wobec nauki języka i zdobywania wiedzy.   Realizacja zadań przewidzianych w projekcie będzie wspierała uzdolnienia, zainteresowania i talenty uczniów. Udział w projekcie ukształtuje również w uczniach bardzo ważne kompetencje takie jak: samodzielność, samodyscyplina, systematyczność oraz poczucie odpowiedzialności za własne działania. Wprowadzenie do oferty SP1 opisywanych zajęć umożliwiłoby naszym uczniom systematyczne ćwiczenie porozumiewania się w języku angielskim poprzez cykliczne dyskusje nad danym tekstem literackim przy wsparciu nauczyciela prowadzącego koło czytelnicze.

Dobór atrakcyjnej, odpowiednio dobranej do wieku literatury, nowoczesna forma przekazu, przytulne wnętrze i miła atmosfera - to czynniki, które sprawią, że program stanie się wartościowa alternatywą dla młodych ludzi a jednocześnie w znaczący sposób podniesie jakość pracy szkoły. 

 

Opis projektu:

Projekt “A journey to the great unknown – Podróż w wielką nieznaną” ma na celu utworzenie nowoczesnej czytelni językowej dla uczniów klas 4 - 8, która byłaby miejscem odpoczynku i poszerzania kompetencji językowych. Zaplanowana przestrzeń powstałaby w istniejącym pomieszczeniu, które poprzez odpowiednią rearanżację i doposażenie w odpowiednie materiały edukacyjne zyska nowy wymiar i zastosowanie dopasowane do potrzeb dzieci.

W pomieszczeniu przeznaczonym na realizację przedsięwzięcia zaplanowano drobne place ogólnobudowlane, które mają na celu odświeżenie tego miejsca i dostosowanie go do nowoczesnych standardów i estetyki. W celu realizacji projektu przeznaczona sala zostałaby doposażona w meble, które nadałyby odpowiedniego wystroju i klimatu wnętrzu (fototapeta, zasłony, lampy podłogowe, fotele klubowe, stoliki, półki na książki, regały na książki i regały na audiobooki).

W celu doposażenia pomieszczenia w środki przeznaczone bezpośrednio do realizacji projektu edukacyjnego koniecznym będzie zakup miniwieży do odtwarzania audiobooków, stojaków na słuchawki, aktualnych pozycji literackich i multimedialnych. 

W czytelni językowej przebywać będzie mogło jednorazowo od 8 do 13 osób pod opieką nauczyciela języka angielskiego zgodnie z harmonogramem działalności koła czytelniczego i planu lekcji. Zainteresowani uczniowie będą mogli również korzystać z czytelni językowej w ramach działania świetlicy i biblioteki szkolnej pod nadzorem wyznaczonego opiekuna.

Czytelnia językowa otwarta będzie w godzinach pracy szkoły.

Comments