Aktualności‎ > ‎

Przyrodnicza wycieczka klasy I c do Grodna

opublikowane: 4 cze 2019, 05:58 przez Błaż Sebastian

    

Dnia 30 maja 2019 r. klasa I  c uczestniczyła w warsztatach terenowych zajęciach edukacyjnych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego w Ośrodku Grodno EFRWP, realizowanych w ramach projektu Bliżej przyrody. W ośrodku bardzo serdecznie przywitała nas pani Elżbieta Waliszewska Lorent, główny specjalista ds. udostępniania parku i edukacji. Następnie pani Elżbieta, jako osoba prowadząca zajęcia przedstawiła nam temat warsztatów -„Rośliny brzegu bałtyckiego oraz cele i przebieg spotkania.

Głównym celem zajęć było zapoznanie nas z  różnorodnością życia związanego z brzegiem morza oraz poznanie aktywności fal, która kształtuje warunki życia lokalnych roślin.
  Zajęcia rozpoczęły się od wycieczki na plażę w celu sprawdzenia

1. Czym różnią się mieszkania różnych roślin, skąd te różnice wynikają?

2. Czy w różnych mieszkaniach rosną różne rośliny?

Dowiedzieliśmy się także jak nazywają się niektóre z tych roślin.     Na początku zostaliśmy podzieleni na grupy i wszyscy szukaliśmy śladów morza na plaży. Każda grupa zaznaczała swoimi kolorowymi chorągiewkami własne znaleziska. Zauważyliśmy, że glony mogą rosnąć poza wodą, na kamieniach, ponieważ fale morskie docierają aż do wydm i podstawy klifu. Rozpoznawaliśmy muszle; sercówkę , rogowiec, małgiew, piaskołaz, omułka

     Następnie wykonaliśmy doświadczenie eksperymentowaliśmy z falami. Każda z grup usypała na brzegu plaży przy wodzie własną wydmę, klif i obserwowaliśmy niszczycielską działalność fal, jak powstają obrywy, nisze, osuwiska, podcięcia. Zrozumieliśmy, że fale niszczą roślinom ich siedliska i rośliny na nowo muszą kolonizować goły piasek. Cechą warunków życia roślin na brzegu morza jest niestabilność wywoływana przez działanie fal.


       Pod koniec pierwszej części zajęć zabawiliśmy się w fale morskie, poruszaliśmy się w grupach po plaży jak fala morska zalewająca brzeg w czasie przypływu. Po przerwie na posiłek rozpoczęła się druga cześć warsztatów, w czasie której, wykorzystując atlasy roślin, obserwowaliśmy w grupach na wyznaczonych odcinkach plaży warunki życia roślin wydmowych. Odszukiwaliśmy na podstawie atlasów wybrane gatunki drzew, krzewów, roślin zielnych i zaznaczaliśmy je w kartach pracy, określiliśmy ich wysokość. Każda z grup wyróżniała cechy siedliskowe wyznaczonego miejsca obserwacji. Na koniec tworzyliśmy mandale, z tego  co wyrzuca morze na brzeg.

Po zajęciach każdy uczeń otrzymał przyrodniczą zakładkę. Pełni miłych wrażeń, z nową wiedzą przyrodniczą w głowach wróciliśmy do szkoły.

 Joanna Sz.Comments