Aktualności‎ > ‎

STYPENDIUM

opublikowane: 10 wrz 2019, 02:38 przez Szubert Natalia   [ zaktualizowane 10 wrz 2019, 03:29 przez Jarosław Lipiński ]

Uwaga!!!


    Uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na jedną osobę nie przekraczający kwoty 528 zł netto), mogą ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z dokumentami  należy złożyć w terminie do 15 września 2019 roku w szkole, do której uczęszcza uczeń.

Wnioskodawcy zobowiązani są do przedstawienia informacji przy składanych wnioskach o wszystkich dochodach netto, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku   (tj. w miesiącu sierpniu 2019 r.).


Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego znajdują się  u pedagoga szkolnego.