Historia szkoły

9 listopada 1945 r. - otwarcie Szkoły Podstawowej nr 1 w gmachu przy ulicy Piastowskiej 56. Kierowanie Szkołą powierzono jedynej polskiej nauczycielce na tym terenie - Pani Marcie ŚLIWIŃSKIEJ. W pierwszym dniu naukę podjęło czworo uczniów.

1 kwietnia 1946 r. - pracę w Szkole podejmuje pierwszy nauczyciel - Pan Leon SZCZURASZEK (do tej pory jedynym pedagogiem była, kierująca Szkołą, P. M. Śliwińska).

16 czerwca 1946 r. - uroczystość zakończenia pierwszego roku szkolnego. Świadectwa odebrało już około 50 uczniów. (Do tego momentu na terenie powiatu nie działała jeszcze żadna inna szkoła).

1 września 1946 r. - nowy rok nauki rozpoczyna już 72 uczniów. O dwóch nauczycieli zwiększa się także skład grona pedagogicznego, które zasilają Panowie: Stanisław EWERTOWSKI i Mikołaj OSTAPIEC (w trakcie roku szkolnego przybywają jeszcze dwie Panie: Zofia GOŁĘBIOWSKA i Melania WOLLANN).
W tym czasie powstaje biblioteka szkolna.
Do życia powołane zostają dwie organizacje młodzieżowe - Związek Harcerstwa Polskiego i Polski Czerwony Krzyż. Od połowy roku szkolnego zaczyna funkcjonować Spółdzielnia Uczniowska pod patronatem PSS "Społem" w Świnoujściu.

Czerwiec 1947 r. - drugi rok szkolny kończy około 200 uczniów. W tej grupie znajduje się dziesięcioro pierwszych absolwentów Szkoły, a wśród nich - mieszkanka naszego miasta, późniejsza nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1 - Janina DZISKO.

1 września 1948 r. - szkolnictwo przeżywa pierwsze powojenne zmiany. W myśl instrukcji Ministra Oświaty w 4 maja 1948 r., od 1 września utworzona została jedenastoletnia szkoła ogólnokształcąca stopnia podstawowego i licealnego z połączenia byłego Państwowego Gimnazjum i Liceum im. Mieszka I oraz Szkoły Podstawowej nr 1. Kierownictwo obejmuje Pani Jadwiga JASIŃSKA, a Szkoła przenosi się do budynku przy ulicy Niedziałkowskiego 2 (ze względu na wciąż rosnącą liczbę uczniów, po dwóch latach pracy, wróci ponownie na ulicę Piastowską; kierowniczką zostanie wówczas Pani Wilhelmina GINTER).

1951/1952 r. - w tym roku szkolnym dokonano zakupu pierwszych pomocy naukowych, rzutnika, lampy projekcyjnej i mikroskopu. Wiele pomocy wykonywali sami nauczyciele i rodzice. Od Akademii Medycznej w Szczecinie Szkoła otrzymała cenną darowiznę - komplet preparatów mikroskopowych do nauki o człowieku.

sierpień 1954 r. - nową kierowniczką zostaje Pani Jadwiga ĆWIKŁA. Wraz z mianowaniem otrzymuje polecenie przeniesienia Szkoły do budynku przy ulicy Narutowicza 10 - tego, w którym znajduje się do dziś. Gmach ten posiadał już swoją bogatą historię. Wybudowano go w latach 1908 - 1910. Mieściło się tu żeńskie Liceum im. Theodora Fontane, prowadzące działalność oświatową do końca 1944 roku, a zawieszoną dopiero na wieść o zbliżającym się froncie.

1954 r. - odnotowujemy pierwszy sukces sportowy! Uczennica Pani Bożeny SZYMONOWICZ, instruktorki wychowania fizycznego, zajmuje IV miejsce w jeździe szybkiej na lodzie podczas mistrzostw szkół w Krynicy.

grudzień 1954 r. - Szkoła Podstawowa nr 1 otrzymuje swoją jednoklasową, dwuoddziałową filię przy ulicy Małopolskiej (uczyły się tam klasy pierwsze do czasu wybudowania Szkoły Podstawowej nr 4).

1955 r. - kolejny sukces sportowy! Trzy uczennice: Hanna KILIAŃSKA, Hanna GODLEWSKA i ZAWILIŃSKA, walczące w barwach drużyny wojewódzkiej, zostają laureatkami ćwierćfinałów Polski w piłce ręcznej.

1958/ 1959 r. - Szkoła zajmuje II miejsce w konkursie Wydziału Oświaty na czystość i estetykę wnętrz i otoczenia. Za otrzymaną nagrodę 4000 złotych zakupiono wówczas pierwszą maszynę do szycia.

1962/ 1963 r. - Szkołę podzielono na dwie odrębne placówki: "Jedynkę" i "Siódemkę". W jednym budynku, przy ulicy Narutowicza 10, mieściły się oddzielne kierownictwa i rady pedagogiczne. Wspólna była jedynie obsługa administracyjno - gospodarcza. Proces nauczania podzielono w ten sposób, że "Jedynka" uczyła się na pierwszej zmianie, zaś "Siódemka" - na drugiej. Do pierwszego kwartału zapisano 1074 dzieci. Próba ta okazała się jednak nieudana, dlatego też stan taki utrzymał się zaledwie rok.

1965 r. - nowe, ogólnopolskie osiągnięcie sportowe "Jedynki"! Dziewczęta (trenowane przez J. BARTŁOMIEJCZYK) zajmują III miejsce w kraju w piłce ręcznej w klasie młodziczek.

1967 -  1970 - opiekę nad szkolnym chórem przejął p. Marian Kotyla. Przez cztery lata z rzędu grupa ta składająca się z ponad 100 osób  zdobywała I miejsca i wyróżnienia w eliminacjach międzyszkolnych. Chór był dumą szkoły.
W tym samym czasie pan Kotyla założył dwa szkolne zespoły:

  • Zespół mandolinistów

   -20 mandolin 
   -4 gitary

  • zespół akordeonistów

    - 6 akordeonów
    - pianino, kastaniety, kontrabas i perkusja.
Oba te zespoły liczyły 34 osoby.

1968/ 1969 r. - w wiek szkolny wchodzą dzieci z wyżu demograficznego. W tym okresie w Szkole, przeznaczonej dla 700 uczniów, naukę pobiera 1650 młodych ludzi!

9 listopada 1970 r. - wielkie wydarzenie w dziejach Szkoły! Z okazji pierwszego ćwierćwiecza działalności nadano "Jedynce" imię. Patronem została Marynarka Wojenna. Ceremonia odbyła się na okręcie MW. Aktu dokonał kontradmirał Kazimierz Bossy, na podstawie zarządzenia Kuratora Okręgu Szkolnego z dnia 4 listopada 1970 r. , nr KOS - VII - 025/ 24/ 70.
Tego samego dnia Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej na ręce kierownika Szkoły – Pana Władysława WOJNAROWSKIEGO – przekazał Sztandar, ufundowany przez społeczeństwo miasta i jego władze, jako symbol uznania zasług i podziękowania za trud pedagogów i uczącej się młodzieży. Uczniowie pierwszy raz złożyli uroczyste ślubowanie. Nauczycielom wręczono wyróżnienia, zaś Pani Wilhelmina Ginter została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi.

27 listopada 1973 r. - przyznano Szkole Odznakę Pamiątkową "GRYF POMORSKI", będącą dowodem wzorowej pracy dyrekcji, nauczycieli i uczniów.

5 grudnia 1974 r. - "Jedynka" zyskuje kolejnego wspaniałego opiekuna - WSS "SPOŁEM". Ze strony Zakładu umowę podpisuje mgr MACIOSEWICZ, ze strony Szkoły - ówczesny dyrektor - mgr Eugeniusz SZŁAPAK.
(Pod doskonałą batutą Pana E. Szłapaka działał w Szkole chór - najlepszy w województwie, wielokrotnie wyróżniany).

10 - 27 marca 1975 r. - to dla Szkoły dni pełne emocji, bowiem odbywa się kompleksowa wizytacja, prowadzona przez Inspektora Wydziału Oświaty i Wychowania, mgr Zenona MROCZKOWSKIEGO. Łączy się ona z oceną pracy wszystkich nauczycieli. Jakąż ulgę przynoszą jej wyniki - same bardzo dobre i dobre oceny, a więc najwyższe noty wystawiono kadrze "Jedynki"!

1 grudnia 1975 r. - w "Jedynce" utworzony zostaje nowy, bardzo ważny etat - pedagoga szkolnego. Obejmuje go Pani Janina Dzisko.

12 stycznia 1977 r. - pracownicy i uczniowie Szkoły uroczyście żegnają dyrektora Szłapaka. Samorząd Szkolny nadaje Mu tytuł Honorowego Obywatela Szkoły. Schedę po odchodzącym obejmuje mgr Julian DUBIEL.

16 grudnia 1978 r. - kolejnym wielkim wydarzeniem jest Święto Szczepu. III Szczep harcerski powstał 5 maja 1965 roku. Do 1975 r. Szczep prowadził hm. Czesław SZELERSKI. Przez następny rok - pwd. Lucyna SOSNOWSKA. Od 1976 r. do 1990 r. - hm. Antoni LIPIŃSKI. On to właśnie przygotowywał młodzież do grudniowych obchodów. (W tym czasie harcerski lub zuchowy mundur nosiło 430 dziewcząt i chłopców, tworząc 10 drużyn harcerskich i 12 zuchowych).

1980 r. - kierowanie Szkołą przejmuje Pani mgr Zenona FRUKACZ.

9 listopada 1980 r. - odsłonięcie tablicy upamiętniającej nadanie Szkole imienia Marynarki Wojennej.

1985/ 1986 r. - "Jedynka" osiąga znaczną liczbę wychowanków - 1328 (dla porównania: przed wojną uczyło się tu 200 - 250 dziewcząt). Budynek nie wytrzymuje takiego natłoku, dlatego koniecznością staje się podjęcie decyzji o pracy na dwie i pół zmiany (lekcje zaczynają się o godz. 07.30, a kończą o godz. 17.25).

9 listopada 1985 r. - obchodzimy  czterdziestolecie! Ministerstwo Oświaty i Wychowania przyznało Szkole Medal Komisji Edukacji Narodowej, zaś Sztab Marynarki Wojennej w Gdyni – Medal za Zasługi dla MW. Patron sprawił nam wspaniały prezent – dzwon z ORP „Bóbr”. Nasi nauczyciele, Panie: Barbara Suchorska, Irena Galas, Bożena Hekiert, Teresa Szczepańska, Jadwiga Matuszewska i Dominika Kucharczyk uhonorowane zostały Złotymi Krzyżami Zasługi. Srebrny Krzyż otrzymała Pani Elżbieta Zakrzewska, brązowy zaś Pan Ryszard Gaca. Medale 40 - lecia przypadły w udziale Paniom: Janinie Rachwałowskiej, Zenonie Frukacz, Annie Rówińskiej i Zenonie Trutkowskiej. Panią Marię Niewiadomską, wieloletnią Prezes Ogniska ZNP, odznaczono Gryfem Pomorskim.

Doceniono także uczniowski wkład w dzieło upiększania miasta, czego dowodem było wpisanie naszej Szkoły do Księgi Zasłużonych dla Świnoujścia.

1986/ 1987 r. - wielki sukces w postaci IV miejsca we współzawodnictwie szkół województwa szczecińskiego. (Do rywalizacji stanęło wówczas 258 szkół podstawowych, wszystkie zawodowe i licea ogólnokształcące!).

zima 1987 r. - zmniejszyło się nasze grono pedagogiczne - do nowej Szkoły Podstawowej nr 10 odeszło sześć klas wraz ze swoimi wychowawcami.

18 czerwca 1990 r. - po dziesięciu latach kierowania Placówką, pożegnała się z nami Pani Dyrektor Zenona Frukacz. "Ster okrętu" ujęła w swe ręce na wiele lat Pani mgr Edwarda Arkuszewska. Oj! - niełatwe to były czasy, bowiem zaczęły się daleko idące oszczędności i zmiany w polskiej Oświacie.

1993 r. - fatalna kondycja Oświaty, degradacja zawodu nauczyciela i kolejne cięcia budżetowe, doprowadziły do podjęcia trudnej decyzji o przystąpieniu do strajku. Było to niewątpliwie jednym z największych i najboleśniejszych przeżyć dla całego grona pedagogicznego.

22 kwietnia 1995 r. - I Szkolny Przegląd Teatralny pod hasłem "Tu dzieje się teatr" zapoczątkował coroczne popisy młodych aktorów i na stałe wszedł do kalendarza szkolnych imprez.

1996/ 1997 r. - swą działalność rozpoczynają dwie pierwsze klasy autorskie: ekologiczna (wych. Pani Małgorzata Wardach - Fura) i teatralna (wych. Aleksandra Łuczak).

7 listopada 1997 r. - Szkoła otrzymuje nowy sztandar

15 lutego 2002 r. - po długiej chorobie odeszła od nas pani dyrektor Edwarda Arkuszewska

14 Października 2002 r. - Szkoła otrzymuje pracownie komputerową

5 lutego 2004 r. - "Jedynka" wyróżniona przyznaniem certyfikatu "Szkoła Przyjazna Uczniom"!

8 maja 2004 r. - wizyta niemieckich absolwentów Szkoły

9 listopada 2005 r. - uroczyście obchodzimy 60 lat i Święto Patrona Szkoły!