Dane Teleadresowe
Adres placówki (siedziba szkoły, budynek A): 72-600 Świnoujście, ul. G. Narutowicza 10, budynek B: 72-600 Świnoujście, ul. W. Witosa 12
Telefon: sekretariat (siedziba szkoły, budynek A): +48 91 321 40 19, sekretariat (budynek B): +48 91 321 47 14, księgowość: +48 91 322 49 12, fax: +48 91 321 40 19                   
Email: sekretariat@pracowniasp1.pl

Szanowni Państwo,

Zgodnie z decyzją Państwowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Świnoujściu z dnia 18.02.2021 r.  i za zgodą organu prowadzącego od dnia 19.02.2021 r. do dnia 25.02.2021 r. (włącznie) w klasach 1 - 3 wszystkie zajęcia odbywać się będą w trybie zdalnym na platformie Teams zgodnie z planem lekcji i zastępstw podawanych w e- dzienniku. Szkoła nie będzie pełniła żadnych zajęć opiekuńczych i dydaktycznych na terenie placówki. Zawieszone zostaje również wydawanie obiadów do dnia 25. 02. 2021 r. włącznie. 

Od 15.02.2021 r. drastycznie wzrasta absencja wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 1 w Świnoujściu w budynku A przy ulicy Narutowicza 10. Z obawy o możliwość rozprzestrzeniania się ognisk chorobowych, niezbędne okazało się wykluczenie bezpośrednich kontaktów na terenie szkoły. Wszystkie bowiem okoliczności spełniają kryteria epidemiologiczne.

Zdaję sobie sprawę z trudności, jakie wynikają z wydania powyższej decyzji. Jako szkoła jesteśmy jednak zobowiązani do przestrzegania procedur i wytycznych wydanych przez MEN, MZ oraz Sanepid.

K. Jelonek


Ulotka naszej szkoły                         Oferta edukacyjna naszej szkoły                         Obwód naszej szkoły


Platforma Edukacja-OnLine 2.0 w domenie @spnr1.com (Microsoft)

@spnr1.com

Edukacja OnLine 2.0

(strona dostępna po zalogowaniu)


Teams                           Office 365Jeżeli nie pamiętasz loginu lub hasła konta szkolnego w domenie spnr1.com proszę o kontakt:
pomoc@pracowniasp1.pl

Pratforma Edukacja-OnLine w domenie @pracowniasp1.pl (Google)

@pracowniasp1.pl

https://edu.pracowniasp1.pl


Jeżeli nie pamiętasz loginu lub hasła konta szkolnego w domenie pracowniasp1.pl proszę o kontakt:

pomoc@pracowniasp1.pl

Konto W Office 365

Pomoc w uzyskaniu nazwy użytkownika i hasła w Office 365 i Teams