mLegitymacja

mLegitymacja wydawana będzie w sekretariacie szkoły w budynku A i budynku B. Warunkiem wyrobienia elegitymacji jest przesłanie zdjęcia za pomocą konta rodzica w UONET+ (e-wywiadówka). Na konto wchodzimy przez przeglądarkę internetową na komputerze.



Dodanie mLegitymacji do aplikacji mObywatel
/fragment instrukcji Ministerstwa Cyfryzacji/

Krok 1

Aby dodać legitymację do aplikacji mObywatel, najpierw należy w Systemie przejść przez proces generowania legitymacji szkolnej i zainstalować aplikację mObywatel w telefonie (sklep z aplikacjami).

Krok 2

Należy otworzyć aplikację mObywatel i kliknąć w ikonę reprezentującą „Plus” w prawym dolnym rogu.


Krok 3

Z listy, która się pojawiła należy wybrać „Legitymację Szkolną”.


Krok 4

W celu aktywacji mLegitymacji konieczne jest zaakceptowanie regulaminu usługi poprzez kliknięcie przycisku „Akceptuję”.


Krok 5

Następnie należy wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych klikając na przycisk „Dalej”.


Krok 6

Należy wyrazić zgodę na użycie aparatu klikając na przycisk „Dalej”.


Krok 7

W celu pobrania mLegitymacji, należy zeskanować kod QR z wygenerowanego wcześniej raportu. W razie problemów ze skanowaniem kodu, możliwe jest ręczne wpisanie kodu i zatwierdzenie go za pomocą przycisku u dołu ekranu (wygenerowany kod QR otrzymasz w sekretariacie szkoły). 


Krok 8

Następnie konieczne jest podanie kodu aktywacyjnego, który widnieje obok kodu QR i wybranie przycisku „Aktywuj”.


Krok 9 

Po załadowaniu wyświetla się aktywowana mLegitymacja szkolna:



Jeżeli mLegitymacja jest nieważna na telefonie wyświetla się obraz: