Oferta edukacyjna dla uczniów klas I

Szukasz Szkoły? Jedynka to coś więcej...

  Szkoła Podstawowa nr 1 jest najstarszą placówką oświatową w Świnoujściu. Powstała w 1945 roku. Patronem szkoły jest Marynarka Wojenna RP. Placówka mieści się w zabytkowym budynku przy ulicy Narutowicza 10. Budynek usytuowany jest wśród parków miejskich z kameralną atmosferą.
    Sale lekcyjne są przystosowane do edukacji wczesnoszkolnej. Wyposażone są w sprzęt potrzebny do zdobywania wiedzy. Każdy oddział w klasach I-III posiada własną salę lekcyjną. W gabinetach znajdują się ławki i krzesła dostosowane do wzrostu uczniów. Dzieci mają wydzielone miejsce do zabawy i nauki. W każdej klasie są półki, gdzie uczniowie mogą zostawiać swoje zeszyty, podręczniki oraz materiały papiernicze.
    Dla uczniów do dyspozycji jest sala komputerowa. Wszystkie zajęcia w-f odbywają się w sali gimnastycznej lub na boisku przy szkole. Budynek posiada również piękną aulę, gdzie odbywają się przedstawienia szkolne. Przed gmachem szkoły znajduje się plac zabaw i wielofunkcyjne obiekty sportowe, które są do dyspozycji uczniów.
W naszej szkole rozwijane są talenty dzieci: sportowe, artystyczne, j. angielskiego przy wsparciu metodycznym British Council, j. niemieckiego przy wsparciu metodycznym Centrum Egzaminacyjnego Goethe – Institut.
  W szkole funkcjonuje świetlica z podziałem na część dla klas 1, 2-3. W ramach bezpłatnych zajęć świetlicowych proponujemy gry i zabawy ruchowe, odrabianie zadań domowych pod opieką wychowawców świetlicy, zajęcia plastyczne. Świetlica szkolna w budynku A przy ul. Narutowicza 10 w roku szkolnym 2021/2022 będzie do dyspozycji uczniów od 6:30 do 16:30. W szkole dzieci mają możliwość wykupienia obiadu w stołówce szkolnej.
Szkoła Podstawowa nr 1 będzie, więc edukacyjnym domem, w którym uczniowie rozwiną swoje zdolności i talenty, gdzie nauczą się życia społecznego.
    W szkole jest bardzo dobra opieka psychologiczno-pedagogiczna. Każde dziecko, które potrzebuje dodatkowych zajęć wynikających z opinii i orzeczeń, jest pod opieką nauczycieli specjalistów.
Wychowawcy klas to osoby miłe, uśmiechnięte, troskliwe, umiejące rozwiązywać konflikty rówieśnicze oraz mające dobry kontakt z rodzicami.
  Zapewniamy szczególną dbałość o bezpieczeństwo oraz wszechstronną opiekę. Ilość uczniów sprzyja bezpieczeństwu i dobrej znajomości każdego z nich.
Szkoła posiada bibliotekę z bogatym księgozbiorem, sklepik szkolny (budynek B), gabinet pomocy przedmedycznej.
Zapewniamy:
- wysoko wykształconą, kompetentną i chętną do współpracy kadrę nauczycielską;
- wysoką, jakość nauczania;
- nowoczesne pracownia informatyczna;
- bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów (m.in. językowe, sportowe, artystyczne, szachowe, modelarskie);
- bezpieczny pobyt dziecka w szkole;
- informację o bieżących ocenach i frekwencji dla rodziców poprzez Witrynę Rodzica/Ucznia UONET+, aplikację mobilną Dzienniczek Vulcan;
- zajęcia wyrównawcze dla wszystkich potrzebujących wsparcia edukacyjnego;
- pracę indywidualną z uczniami zdolnymi;
- gimnastykę korekcyjną;
- zajęcia terenowe w ramach edukacji ekologicznej;
- pomoc psychologiczno – pedagogiczną (zajęcia terapeutyczne, socjoterapeutyczne);
- pomoc logopedyczną;
- opiekę pielęgniarki;
- konsultacje dla rodziców.
Drugi etap edukacyjny dla uczniów klas IV-VIII odbywa się w budynku B przy ulicy Witosa 12, gdzie do dyspozycji uczniów
starszych są:
   • sale lekcyjne wyposażone w tablice interaktywne;
   • laboratorium językowe;
   • gabinety biologii, geografii, fizyki, chemii, informatyki;
   • dwie duże hale sportowe;

 • szafka dla każdego ucznia zamykana na klucz;

   • sklepik uczniowski;
   • stołówka;
   • biblioteka z czytelnią;
   • świetlica.

Szkoła współpracuje:
- z Marynarką Wojenną RP;

- z Centrum Egzaminacyjnym Goethe – Institut;

- z British Council;

- z Międzynarodowym Ośrodkiem Edukacji i Spotkań Młodzieży Golm;

- z Grundschule Heringsdorf

- z Evangelische Grundschule Benz;
- z Klubem Sportowym Insel Usedom Ahlbeck;
- z Akademią Piłkarską „Baltica”;
- z III Szczepem Harcerskim „Słowianie” ZHR.

Zapraszamy do Jedynki. Czekamy właśnie na Ciebie.

Obwód szkoły