Terminy zebrań z rodzicami

/aktualizacja sierpień 2019/

Miesiąc

Forma

Dzień

wrzesień

Zebrania z rodzicami

do 20.09

listopad

otwarte drzwi

7.11

grudzień

zebrania z rodzicami

12.12

styczeń

zebrania z rodzicami

16.01

kwiecień

otwarte drzwi

2.04

maj

zebrania z rodzicami

14.05