Pomoc - spotkanie rodziców przyszłych pierwszoklasistów.

Procedura logowania (strona dostępna tylko dla rodziców kandydatów do klas 1 2020/2021 po zalogowaniu na konto otrzymane ze szkoły).

1. Klikamy na link na stronie szkoły - https://sites.google.com/pracowniasp1.pl/noweklasy1 (strona dostosowana jest do przeglądania na komputerze, tablecie i smartfonie).


2. W okienku logowania wpisujemy login otrzymany ze szkoły.

3. Po wpisaniu loginu wpisujemy hasło otrzymane ze szkoły.

4. Po prawidłowym wpisaniu loginu i hasła użytkownik zostanie poproszony o zmianę hasła. Wpisujemy swoje hasło, które będziemy pamiętać.


5. Po zmianie hasła zostanie otwarta strona https://sites.google.com/pracowniasp1.pl/noweklasy1.6. Do spotkania służy usługa Meet - videokonferencja. Inne usługi po zalogowaniu również są dostępne do dyspozycji rodziców i uczniów.